Vải địa kỹ thuật & Lưới địa kỹ thuật
  • Phát triển về mặt kỹ thuật
  • Độ chắc chắn cao, lâu bền
  • Hiệu quả về mặt chi phí
  • Củng cố đường lát và không lát ở đường băng sân bay
  • Kiểm soát xói mòn
  • Dùng cho kết cấu tường chắn
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
error: Content is protected !!