Vải địa kỹ thuật & Lưới địa kỹ thuật
  • Phát triển về mặt kỹ thuật
  • Độ chắc chắn cao, lâu bền
  • Hiệu quả về mặt chi phí
  • Củng cố đường trải nhựa và không trải nhựa cho sân bay
  • Kiểm soát xói mòn
  • Làm bền vững kết cấu tường
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
error: Content is protected !!