Bạt phủ đất chống cỏ – Lưới chống cỏ
  • Ngăn ngừa cỏ mọc
  • Duy trì độ ẩm của đất và tiết kiệm nước
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Thẩm thấu được chất dinh dưỡng, không khí và độ ẩm
  • Giải pháp không hóa chất cho các vấn đề về cỏ
XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
error: Content is protected !!