Miễn trừ trách nhiệm & Bản quyền

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các thỏa thuận sau đây về Miễn trừ trách nhiệm và bản quyền, điều này chi phối mối quan hệ của Hsia Cheng Woven Textile với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ “Hsia Cheng” hoặc “Hsia Cheng Woven Textile” hoặc “chúng tôi” dùng để chỉ chủ sở hữu của trang web có trụ sở đăng ký là Lô I-4A Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam. Số đăng ký doanh nghiệp là 3502409024, nơi đăng ký tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này đều tuân theo luật pháp Việt Nam. Tranh chấp sẽ được mở ra và quyết định bởi một tòa án trong phạm vi tòa án địa phương mà Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc, đó là tòa án Bà Rịa.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi Hsia Cheng và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng của trang web cũng như thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi hay bất kỳ bên thứ ba nào đều không bảo hành hoặc đảm bảo về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn với các thông tin này đều do bạn tự chịu hoàn toàn rủi ro.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát và thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả, hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Hsia Cheng. Chúng tôi không thể kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không nhất thiết có nghĩa một đề xuất hoặc chứng thực quan điểm thể hiện trong đó.

Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Hsia Cheng không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bản quyền

Bất kì hình thức phân phối lại hay tái sản xuất một phần hay toàn bộ nội dung bị cấm trừ các trường hợp sau đây:

  • Bạn có thể in hoặc tải xuống vào một trích xuất ổ cứng cục bộ chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn có thể sao chép nội dung cho bên thứ ba để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, nhưng chỉ khi bạn thừa nhận trang web là nguồn của tài liệu.
  • Bạn không được phép phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung, trừ khi được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng không được truyền hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web nào khác hoặc các hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử.
error: Content is protected !!