CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – MÀNG NHÀ KÍNH SUNMASTER 150 MIC

icon-caledar.svg CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – MÀNG NHÀ KÍNH SUNMASTER 150 MIC

icon-man-user.svg Được đăng bởi admin hsiachen

Phú Mỹ, Ngày 01 Tháng 09 Năm 2022

Màng của chúng tôi được sản xuất với trang thiết bị hiện đại và được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các sản phẩm do Nhà sản xuất sản xuất ra phù hợp với các thông số kỹ thuật đã định.

1. BẢO HÀNH TUỔI THỌ/

Nhà sản xuất đảm bảo sản phẩm có khả năng chống hư hại bởi tia cực tím như sau:

1.1.    Sản phẩm: Màng nhà kính/

1.2.    Khu vực sử dụng: Việt Nam/

1.3.    Số tháng: 36 (“Thời hạn bảo hành”)/

1.4.    Nếu lỗi do hư hại gây ra bởi tia cực tím (như định nghĩa bên dưới) của màng xảy ra trước Thời hạn bảo hành:

1.4.1. Trong trường hợp tuổi thọ thực tế của màng (như định nghĩa bên dưới) dưới 6 tháng, Nhà sản xuất sẽ thay thế miễn phí các sản phẩm bị lỗi với các điều khoản giao hàng và bảo hành tương tự như các sản phẩm bị lỗi trước đó.

1.4.2. Trong trường hợp tuổi thọ thực tế của màng (như định nghĩa bên dưới) dài hơn 6 tháng, tùy thuộc vào lựa chọn của bên Mua mà nhà sản xuất sẽ đưa ra một mức chiết khấu trên giá mua để thay thế các sản phẩm bị lỗi, hoặc một khoản giảm giá tương đương với khoản chiết khấu đó, sử dụng công thức sau:

1.4.3. % Chiết khấu = (Thời hạn bảo hành – Tuổi thọ thực tế) / Thời hạn bảo hành X 100.

1.4.4. Tuổi thọ thực tế sẽ tính từ ngày nhà phân phối xuất hóa đơn cho bên Mua thứ Ba (như định nghĩa bên dưới) mua sản phẩm lỗi từ nhà phân phối (gọi tắt là “Hóa đơn của nhà phân phối”) và sẽ kết thúc vào ngày xảy ra hư hỏng, tuy nhiên, với điều kiện là, tuổi thọ thực tế sẽ không được tính trễ hơn sáu tháng kể từ ngày sản xuất / ngày hóa đơn do Nhà sản xuất thiết lập.

1.4.5. Sáu tháng kể từ ngày sản xuất / ngày hóa đơn của Nhà sản xuất được coi là thời điểm bắt đầu tính tuổi thọ thực tế trong các trường hợp sau:

1.4.5.1. Nếu ngày trên Hóa đơn của Nhà phân phối muộn hơn sáu tháng kể từ ngày sản xuất / ngày hóa đơn của Nhà sản xuất;

1.4.5.2. Nếu Nhà phân phối hoặc Bên Mua thứ Ba không thể xuất Hóa đơn của Nhà phân phối vì bất kỳ lý do gì.

 

2. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

2.1. Một sản phẩm được coi là bị hư hại do ảnh hưởng của tia cực tím.

2.2. Các lỗi hư hỏng gây ra bởi (nhưng không giới hạn ở) đâm thủng, rách, mòn; tiếp xúc với thực vật, kẹp thép hoặc đồng, đầu nhọn, rỉ sét hoặc nhựa chảy ra từ kết cấu, các chất hóa học, bộ phận PVC; gió mạnh, bão, mưa đá hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác; xử lý, bảo quản hoặc lắp đặt không đúng cách, thì không được áp dụng chế độ bảo hành này.

2.3. Sự hư hại gây ra bởi tia cực tím do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, chất khử trùng, vôi hoặc lưu huỳnh (nếu tỷ lệ Lưu huỳnh xuất hiện trên màng nhiều hơn 700 ppm hoặc tỷ lệ Cl + Br nhiều hơn 150 ppm), thì không được áp dụng chế độ bảo hành này.

 

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM NẰM TRONG CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀY:

3.1. GIỚI HẠN BẢO HÀNH/

3.1.1. Để bảo hành có hiệu lực, tất cả các bên có quyền sở hữu các sản phẩm phải vận chuyển, lưu trữ, lắp đặt, sử dụng và bảo trì các sản phẩm đúng cách theo sự hướng dẫn hợp lý, tiêu chuẩn công nghiệp và tuân thủ Hướng dẫn Lắp đặt và Sử dụng của Nhà sản xuất.

3.1.2. Trách nhiệm của nhà sản xuất được giới hạn nghiêm ngặt theo giá trị của sản phẩm như chế độ chiết khấu đã nêu ở trên. Nhà sản xuất không chịu rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, thiệt hại do hậu quả, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp nào, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) mất lợi nhuận, thiệt hại đối với cây trồng, chi phí vật liệu thay thế hoặc chi phí lao động.

3.1.3. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào đối với các sản phẩm, người sử dụng sản phẩm phải thực hiện tất cả các biện pháp để giảm thiểu các thiệt hại nào phát sinh từ lỗi đó và phải thông báo cho Nhà sản xuất trong vòng năm ngày kể từ khi xảy ra lỗi đó. Nếu không thực hiện, bảo hành này sẽ không có hiệu lực.

3.1.4. Người sử dụng các sản phẩm phải xác minh rằng sản phẩm đang được sử dụng đúng với mục đích sử dụng của sản phẩm đó. Nếu không xác minh được hoặc không sử dụng theo ứng dụng ban đầu của sản phẩm thì chế độ bảo hành này sẽ không có hiệu lực.

3.1.5. Nhà phân phối ý thức rằng việc thực hiện chế độ bảo hành này sẽ được thực hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Chế độ bảo hành sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Nhà phân phối ý thức rằng các tranh chấp phát sinh theo chế độ bảo hành này sẽ được đệ trình lên tòa án nhân dân tại nơi có trụ sở của Nhà sản xuất.

3.1.6. Nhà phân phối ý thức rằng nếu Nhà phân phối bán sản phẩm cho một bên khác (“Bên mua thứ Ba”), Nhà phân phối có nghĩa vụ thông báo cho Bên mua thứ Ba về tất cả các điều khoản và điều kiện bảo hành tương ứng với sản phẩm đã bán cho Bên mua thứ Ba.

3.1.7. Nhà phân phối thừa nhận rằng họ đã biết và hiểu rõ các hướng dẫn cũng như thông tin khác của sản phẩm, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) hướng dẫn bảo hành, bảo quản và vận chuyển sản phẩm, đồng thời nhận thức được rằng việc sử dụng sản phẩm không đúng cách có thể gây ra các thiệt hại về tài sản. Nhà phân phối cũng thừa nhận rằng họ sẽ truyền đạt tất cả các thông tin đó đến mỗi bên mua thứ Ba tại thời điểm mua hàng.

3.1.8. Nếu có bất kỳ trái ngược nào với các điều kiện trên, phải tuân theo thủ tục khiếu nại như sau, nếu không bảo hành này sẽ bị vô hiệu.

3.1.9. Phải gửi mẫu của sản phẩm bị lỗi có kích cỡ ít nhất 1m2 cho Nhà sản xuất trong vòng năm ngày kể từ ngày người sử dụng sản phẩm thông báo cho Nhà sản xuất về lỗi hỏng. Bên gửi khiếu nại phải yêu cầu Nhà sản xuất cung cấp thẻ thông tin để người sử dụng điền vào đúng cách và gửi cùng với mẫu.

3.1.10. Nhà sản xuất và/hoặc đại diện của họ sẽ có quyền kiểm tra sản phẩm và địa điểm nơi sản phẩm đã được sử dụng.

3.1.11.  Nếu quá trình kiểm tra tại hiện trường hoặc phân tích của Nhà sản xuất đối với sản phẩm cho thấy lỗi là do chất lượng của sản phẩm, thì chế độ bảo hành nêu trên sẽ được áp dụng.

3.1.12. Nếu quá trình kiểm tra tại hiện trường hoặc phân tích của Nhà sản xuất cho thấy sản phẩm bị lỗi vì các lý do khác ngoài chất lượng của sản phẩm hoặc nếu lỗi phần lớn do các nguyên nhân khác ngoài chất lượng của sản phẩm, thì chế độ bảo hành nêu trên sẽ không được áp dụng. Trong trường hợp người mua nghi ngờ kết luận của Nhà sản xuất, các bên có thể đồng ý gửi sản phẩm đến một cơ sở thí nghiệm độc lập được cả người dùng và Nhà sản xuất chấp nhận, cơ sở này sẽ thực hiện các thử nghiệm cần thiết và đưa ra ý kiến của mình về nguyên nhân hư hại. Ý kiến đó sẽ là quyết định cuối cùng và được tất cả các bên chấp nhận.

Các chi phí thử nghiệm sẽ được chi trả bởi bên có ý kiến bị cơ sở thí nghiệm bác bỏ.

Bài viết nổi bật

Cách làm nhà lưới nông nghiệp trồng rau sạch 10 June, 2022

Làm nhà lưới trồng rau đang là xu thế của bà con nông dân từ nông thôn đến thành thị hiện nay. Xây dựng nhà lưới nông nghiệp đơn giản, không tốn quá nhiều chi phí so với những mô hình trồng rau khác. Mô hình nhà lưới trồng rau giúp nông dân đảm bảo […]

Liên kết mạng xã hội:

error: Content is protected !!